Polityka prywatności

Osoby nadsyłające formularz zgłoszeniowy w ramach złożenia zapytania dotyczącego danej pracy (ikony), lub w celu dokonania jej zakupu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Art of the Icon swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby prowadzenia korespondencji i zakupu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia tych czynności (ustawa z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1000 z późn.  m.).

Administratorem danych osobowych jest Krystyna Stawecka, kontakt: e-mail: staweckakrystyna@gmail.com; tel. +48 886 486 581. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Osoby zainteresowane posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym terminie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.