Krystyna Stawecka
dr Krystyna Stawecka

O nas

Art of the Icon to galeria zajmująca się nowym zjawiskiem w kulturze Europy zachodniej XXI w., jakim jest ikona współczesna. W zakresie naszych zainteresowań jest zarówno sprzedaż jak i promocja tej twórczości, a także wystawiennictwo, organizacja spotkań autorskich i działalność wydawnicza (katalogi wystaw, albumy, opracowania, reprodukcje). Z galerią współpracują artyści z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Właścicielem galerii jest dr Krystyna Stawecka, historyk, muzeolog, teolog, menedżer kultury, kustosz dyplomowany z długoletnim stażem pracy w muzeum. Autorka opracowań naukowych z dziedziny sztuki i teologii ikony, doświadczona realizatorka wielu projektów z zakresu konserwacji ikon, wystawiennictwa i zakupu dzieł sztuki do kolekcji muzealnej. Twórca renomowanego Muzeum Ikon w Supraślu oraz autorka scenariusza wystawy stałej tegoż muzeum. Inicjatorka budowy kolekcji ikon współczesnych w Muzeum Ikon w Supraślu, a także pomysłodawca i realizatorka Międzynarodowego Konkursu Ikonograficznego „Nowa Epifania Piękna”.
Wszystkich miłośników sztuki ikony, zwłaszcza tej tworzonej w XXI w., zaskakującej, różnorodnej, poruszającej i kontemplacyjnej, zapraszam na spotkanie z obrazami niezwykłymi.

Tu zobaczysz i doświadczysz jaka jest dzisiaj sztuka ikony.

Przejdź do galerii ikon Kontakt